Shark Fit & Vitaal

Privacyverklaring

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de Shark Fit & Vitaal, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Die verstrekt u via een formulier op deze website.

Denkt u hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Shark Fit & Vitaal heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor;

 • Het uitvoeren en het beoordelen van uw aanvraag.
 • Verzenden van een nieuwsbrief.
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Als u een klacht heeft of bezwaar wil maken.

Bewaren van persoonsgegevens

Shark Fit & Vitaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Shark Fit & Vitaal zal uw gegevens niet verstrekken aan andere organisaties.

Beveiliging

Shark Fit & Vitaal neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of in bepaalde gevallen te verwijderen. Shark Fit & Vitaal reageert in ieder geval binnen vier weken op dit verzoek. U kunt hiervoor per e-mail een verzoek indienen info@sharkfitenvitaal.nl.

Datalekken

Ondanks inspanningen kunnen incidenten helaas niet altijd worden voorkomen. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail een website waar te veel informatie op staat. In deze gevallen kan er sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat Shark Fit & Vitaal daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en, indien nodig, de betrokken persoon over het datalek inlichten. Denkt u dat er sprake is van een datalek? Meld dit dan direct bij Shark Fit & Vitaal via info@sharkfitenvitaal.nl.

Websitebezoek

Voor informatie over de gegevens die wij opslaan in het kader van het websitebezoek zie de Cookieverklaring.

Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via info@sharkfitenvitaal.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komt u er toch niet samen met ons uit? U heeft dan ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.